HJEMME

Jeg er 57 år, bor i Aalborg-bydelen Vejgaard og er gift med Lotte. Tilsammen har vi fire voksne børn og fire børnebørn. 


PÅ JOB

Jeg er selvstændig i enkeltmandsvirksomheden PER A med foredrag og ledernetværk som primære opgaver. Foredragene og netværket er i nogen grad baseret på min sygdomshistorik, der rummer dilemmaer, svære samtaler og hårde prioriteringer – alt sammen noget der umiddelbart kan overføres til et helt almindeligt arbejds- og menneskeliv.

Ligeledes har jeg opgaver som eksterne konsulent, ofte hos Job Vision og pt for Verdensudstillingen EXPO 2020, der foregår i Dubai fra 1. oktober 2021.

Det meste af mit arbejdsliv har været i den kommercielle sektor. Jeg solgte frisørartikler da jeg selv havde hår, boller fra Kohberg og sponsorater i sportens verden. Senest var jeg 11 år hos Nordjyske Medier i en fremskudt position. Her var jeg blandt mange andre opgaver, ansvarlig for alt omkring politik i salgsafdelingen, og var tovholder når der var kommunal- regionsråds- og folketingsvalg.

FRIVILLIGT ARBEJDE

Jeg har været Bestyrelsesformand i Skyggebørns første 4 leveår og netop fratrådt udramatisk og ganske frivilligt. Vi startede fra nul og er nu næsten landsdækkende og yder hjælp til mere end 300 børn i Aalborg, Aarhus og København.

I Skyggebørn er skinnerne lagt, økonomien er fin, digitaliseringen er sat i gang, en ny og topprofessionel hjemmeside har set dagens lys og opgaverne er placeret der, hvor energi og viden er størst.

LIVSSYN

Jeg har levet et liv, hvor jeg har set begge sider af medaljen. Det har givet en sjælden livsballast, der gør, at når vi taler om regionens hovedopgaver og zoomer ind på sundhed og til dels psykiatri, så nøjes jeg ikke med at udtale mig på et teoretisk plan, for jeg har selv stået i situationerne. Min personlige ”tagline” har i adskillige år været:

”Hvad kan jeg selv gøre for at forbedre situationen?”

og den flugter ganske glimrende med det liberale menneskesyn, der ansporer folk til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

SYGDOMSHISTORIE

Jeg har i ni år haft brug for netop denne egenskab i forbindelse med overvindelse af alvorlig sygdom.

Min sygdomsjournal indeholder lymfekræft i stadie 4 fra 2012 hvor det så meget sort ud og en hjertesygdom, kardiomyopati med regional dyskinesi - med en dødsdom i sidevognen fra 2016 som nu også er besejret.

Således har jeg i de seneste 9 år været tilknyttet Aalborg Universitetshospital som patient med et utal af besøg.

Det giver et unikt indblik i sundhedssystemet set fra patientens side, og det er præcis de erfaringer, jeg vil tage med mig i mit kandidatur til Regionsrådet.

Nu er jeg erklæret fuldstændig rask for begge sygdomme og vil bruge mine erfaringer som patient til at hjælpe nuværende og kommende patienter


PER HEDEGAARD-ANDERSEN

E-mail: [email protected]
Telefon: 2727 9759

Websites: stempera.dk, pera.dk